peltek

(pelteği konumundan yönlendiriliyor)

peltek

(pel'tec)
sıfat pelteği (pelte'i)
1. peltek bir çocuk
2. peltek "s"