peder

peder

father (pe'deɾ)
ad
1. Pederiyle iyi anlaşır.
2. din Pederi ziyaret ettiler.