parmak izi

parmak izi

fingerprint

parmak izi

Fingerabdruck

parmak izi

otisk prstu

parmak izi

fingeraftryk

parmak izi

huella dactilar

parmak izi

sormenjälki

parmak izi

otisak prsta

parmak izi

指紋

parmak izi

지문

parmak izi

vingerafdruk

parmak izi

fingeravtrykk

parmak izi

odcisk palca

parmak izi

fingeravtryck

parmak izi

ลายพิมพ์นิ้วมือ

parmak izi

vân tay

parmak izi

指纹