panorama

panorama

panorama (pano'ɾama)
ad
1. güzel bir panorama resmi
2. mecaz olayların panoraması