paha

paha

(pa'ha)
ad
eserin pahası
esere paha biçmek