padişahlık

(padisahlik konumundan yönlendiriliyor)

padişahlık

(paːdiʃah'ɫɯk)
ad padişahlığı (paːdiʃahlɯ'ɯ)
1. padişahlık makamı
2. padişahlığın yetkileri
3. padişahlık dönemi
4. padişahlık sınırları