örsele-

(orsele- konumundan yönlendiriliyor)

örsele-

(œɾsele'-)
fiil geçişli örseler (œɾse'leɾ)
1. Darbe kemiğini örselemiş.
2. Hastalık adamı örselemiş.