organ

organ

organорганعُضُوٌّ فِي الْـجَسَدِorgánorganOrganόργανοórganoelinorganeorganorgano臓器기관orgaanorgannarządórgãoorganอวัยวะต่างๆcơ quan器官 (oɾ'gan)
ad
1. organ nakli
2. mecaz devletin resmî organları