ordu mensubu

ordu mensubu

voják, vojákyně

ordu mensubu

soldat

ordu mensubu

soldado

ordu mensubu

naissotilas, sotilas

ordu mensubu

militaire

ordu mensubu

pripadnica oružanih snaga, pripadnik oružanih snaga

ordu mensubu

militare

ordu mensubu

女性軍人, 軍人

ordu mensubu

군인, 여군

ordu mensubu

servicetekniker

ordu mensubu

militar

ordu mensubu

kvinnlig militär, militär

ordu mensubu

ผู้ที่รับราชการทหาร, สตรีที่รับราชการทหาร

ordu mensubu

nam quân nhân, nữ quân nhân