onların

onların

their

onların

jejich

onların

deres

onların

ihr

onların

su

onların

heidän

onların

leur

onların

njihov

onların

loro

onların

彼らの

onların

그들의

onların

hun

onların

deres

onların

ich

onların

deles

onların

их

onların

deras

onların

ของเขาเหล่านั้น

onların

của họ

onların

他们的