öncü

(oncu konumundan yönlendiriliyor)

öncü

(œn'ʤy)
ad
1. haberin öncüsü
2. akımın öncüsü

öncü

advance, forerunner, pioneer, spearhead, vanguardPionier
sıfat
öncü sarsıntılar