onarım

onarım

renovation, repair (ona'ɾɯm)
ad
onarım işlemleri
Bina iki defa onarım gördü.