omuzla-

omuzla-

(omuzɫa'-)
fiil geçişli -i hâli omuzlar (omuz'ɫaɾ)
1. Tabutu omuzlayıp götürdüler.
2. Kapıyı omuzladı.
3. mecaz Sıkıntılara karşı bizi omuzladılar.
4. mecaz bir sorumluluğu omuzlamak
5. Malları omuzlayıp götürmüşler.