oktav

oktav

octave (ok'tav)
ad
müzik bir oktav kalınlığında ses veren bir çalgı