oksitlen-

(oksitlenir konumundan yönlendiriliyor)

oksitlen-

(oksitlen'-)
fiil nesnesiz oksitlenir (oksitle'niɾ)
oksitlenen metaller