oksit

oksit

(ok'sit)
ad oksidi (oksi'di)
kimya doğal oksitler