oyunbozanlık

(ojunbozanlığı konumundan yönlendiriliyor)

oyunbozanlık

(o'junbozanɫɯk)
ad ojunbozanlığı (ojunbozanɫɯ'ɯ)
Onu oyunbozanlığından dolayı grubumuzdan çıkardık.
Oyunbozanlık etme de işimizi bitirelim.