öhö

(oho konumundan yönlendiriliyor)

öhö

(œ'hœ)
ünlem
"Öhö!" diyerek yanımızdan geçti.