öğleyin

(ogleyin konumundan yönlendiriliyor)

öğleyin

('œːlejin)
zarf
Öğleyin biraz uyudu.