of

of

(of)
ünlem
Of, çok yoruldum!
Biriken işleri görünce bir of çekti.