ödünç

(odunc konumundan yönlendiriliyor)

ödünç

(œ'dynʧ)
ad ödüncü (œdyn'ʤy)
birinden bir kitap ödünç almak

ödünç

loan
sıfat
ödünç bir elbise
kitap ödünç almak
Arabasını ödünç verdi.