nominal

nominal

nominal (nomi'nal)
sıfat
ekonomi dövizin nominal değeri