no translation

no translation

ال...

no translation

ten

no translation

den

no translation

der

no translation

ο

no translation

the

no translation

el

no translation

le

no translation

taj

no translation

il

no translation

その

no translation

no translation

de

no translation

den

no translation

o/os

no translation

этот

no translation

den

no translation

คำนำหน้านามชี้เฉพาะ

no translation

đó

no translation