nizam

nizam

discipline (ni'zam)
ad nizamı (nizaː'mɯ)
devlet nizamı