net

net

netscharf (net)
sıfat
1. net bir görüntü
2. net bir ses
3. net ücret
4. mecaz net bir cevap