nesnel

nesnel

sächlich (nes'nel)
sıfat
1. nesnel bir yaklaşım
2. nesnel bir çalışma
3. nesnel bir yorum