nesep

nesep

blood (ne'sep)
ad nesebi (nese'bi)
Nesebi kimlere dayanır?