nasyonalist

nasyonalist ile ilgili aramalar: Marksizm

nasyonalist

(nasjona'list)
sıfat
nasyonalist akımlar