Nasturilik

(nasturiliği konumundan yönlendiriliyor)

Nasturilik

(nastuːɾi'lic)
ad nasturiliği (nastuːɾili'i)
din Nasturiliğin tarihi