nasiplen-

nasiplen-

(nasiplen'-)
fiil nesnesiz nasiplenir (nasiple'niɾ)
Yemeklerden biz de nasiplendik.