nakil

(nakli konumundan yönlendiriliyor)

nakil

(na'cil)
ad nakli (nak'li)
1. malların nakli
2. nakil süreci
3. memurun nakli
4. resmin nakil işlemi
5. eserin başka dillere nakli
6. Durumun bize naklinden sonra harekete geçtik.