nağme

nağme ile ilgili aramalar: zaman

nağme

strain, tune (naː'me)
ad
1. şarkının nağmeleri
2. müzik eserin nağmeleri
3. mecaz Bu nağmelere pek inanmadılar.
a. mecaz Ona inanma; nağme yapıyor.
b. mecaz Canı gelmek istemeyince iyi nağme yapar.