müvekkile

(muvekkile konumundan yönlendiriliyor)

müvekkile

(myvecci'le)
ad
hukuk müvekkilenin avukatı