mutemet

(mutemedi konumundan yönlendiriliyor)

mutemet

(muːte'met)
ad mutemedi (muːteme'di)
bankanın mutemedi