mütemadiyen

(mutemadiyen konumundan yönlendiriliyor)

mütemadiyen

(myte'maːdijen)
zarf
Mütemadiyen çalışıyor.