müteessir

(muteessir konumundan yönlendiriliyor)

müteessir

(mytees'siɾ)
sıfat
1. Müteessir bir halde evden çıktı.
2. Pek müteessir görünmüyordu.
a. Kazadan dolayı çok müteessir oldum.
b. Sözlerinizden çok müteessir olduk.