müsvedde

(musvedde konumundan yönlendiriliyor)

müsvedde

draft (mysved'de)
ad
1. yazının müsveddesi
2. mecaz eserin bir müsveddesi