müsteşar

(mustesar konumundan yönlendiriliyor)

müsteşar

(myste'ʃaɾ)
ad
hazine müsteşarı