müspet

(muspet konumundan yönlendiriliyor)

müspet

(mys'pet)
sıfat
müspet bir cevap