müşfik

(musfik konumundan yönlendiriliyor)

müşfik

(myʃ'fic)
sıfat müşfiği (myʃfi'i)
müşfik bir anne