mülteci

(multeci konumundan yönlendiriliyor)

mülteci

refugeeréfugié (mylte'ʤi)
ad
mülteci kampı