mükâfat

(mukafat konumundan yönlendiriliyor)

mükâfat

award (mycaː'fat)
ad
çalışmanın mükâfatı