muhasara

muhasara

(muhaːsa'ɾa)
ad
muhasara altındaki şehir