muhafaza

muhafaza

care, case, keeping, sheath (muhaːfa'za)
ad
değerli eserlerin muhafazası
a. antikaları muhafaza etmek
b. tarihî eserleri muhafaza etmek