muhafız

muhafız

bodyguard, custodian, escort, guard, guardian (muhaː'fɯz)
ad
sarayın muhafızları