müfreze

(mufreze konumundan yönlendiriliyor)

müfreze

detachment, platoon, posse (myfɾe'ze)
ad
askerlik müfreze erleri