müeyyide

(mueyyide konumundan yönlendiriliyor)

müeyyide

(myejji'de)
ad
kanuni müeyyideler