mosmor

mosmor

('mosmoɾ)
sıfat
Yüzü mosmor olmuş.