monolog

(monologu konumundan yönlendiriliyor)

monolog

monologue (mono'lok)
ad monoloğu (monolo'u)
tiyatro monolog sahnesi