mis gibi

mis gibi

fragrant ('mis ɟibi)
sıfat
1. mis gibi elbiseler
2. mis gibi iş